Apotheker – ATC-ZH B.V – Den Haag

ATC-ZH B.V

Alphons diepenbrockhof 37C 2551 KG Den Haag Tel:070-2050251

Apotheker

Stappen verwerken medicatie geleverd door AHZ

U ontvangt een met een wachtwoord beveiligde mail van de ZHAS

Voer uw wachtwoord in en print de bijlage uit

Schrijf de hoeveelheid aan zoals aangegeven op het Deelleveringsrecept

Voer de medicatiebewaking uit

1-2 dagen later ontvangt u de medicatie via de AHZ

Het MO nummer op de verpakking komt overeen met het MO nummer op het Recept

Bewaar de medicatie op de juiste manier

Stel de medicatie ter hand aan uw patiënt

OF;

MO nummer van de door de AHZ bezorgde medicatie invoeren in uw mailbox om de bijbehorende mail van de ZHAS naar boven te  halen.

Mail is beveiligd met een wachtwoord ; wachtwoord intoetsen

Deelleveringsrecept uitprinten

Aanschrijven medicatie

Medicatiebewaking uitvoeren.

Etiketteren

Op juiste wijze bewaren

Ter hand stellen aan patient.

HEEFT U GEEN RECEPT PER MAIL ONTVANGEN DAN HEEFT U WELLICHT NIET HET JUISTE MAILADRES OPGEGEVEN BIJ DE ZHAS . BELT   U DAN MET 070-2050251 OM HET GEWENSTE MAILADRES DOOR TE GEVEN.